SYMBOLS Stories of cultural life.

Poslovilni objekt


Zasnova poslovilnega objekta

Osrednji in hkrati najbolj markanten objekt na pokopališču Dobrava je poslovilni objekt, ki ga je zasnoval arhitekt Vlado Emeršič, takrat zaposlen pri podjetju Komunaprojekt. Idejna zasnova je vsebovala poslovilno dvorano, devet vežic, pisarne in ostale spremljajoče objekte. Danes je v uporabi šest vežic in en prostor, ki je bil preurejen kot prostor za poslovitve od pokojnika.

Notranjost poslovilnega objekta
Notranjost objekta je načrtoval Mirko Zdovc. Zanimivost v poslovilni dvorani je umetniška instalacija z naslovom "Makro in mikrokozmos", ki jo je oblikoval svobodni umetnik Slavko Tihec, avtor številnih drugih pomembnih instalacij v Mariboru in Sloveniji.
Keywords:
poslovilni objekt
pokopališče Dobrava
maribor
Slovenija

Other points at Pokopališče Dobrava (Maribor, Slovenija)

Linked guides, points, images, videos, ...