SYMBOLS Stories of cultural life.

Učitelj sadjarstva

Od leta 1919 naprej je deloval kot strokovni učitelj na vinarski in sadjarski šoli v Mariboru. Po opravljenem strokovnem izpitu leta 1924 je postal profesor sadjarstva, leta 1928 pa ravnatelj te šole. Leta 1946 je bil imenovan za ravnatelja novoustanovljenega slovenskega Sadjarskega inštituta v Mariboru.

Bil je vodilni slovenski pomolog, ki je proučeval sadne vrste in bolezni, gnojenje, sortiranje in skladiščenje ter razvoj novih sadnih sort. Poleg tega je prirejal tečaje za učitelje ljudskih šol, kmečke gospodarje in gospodinje.

Sodeloval je na številnih sadjarskih razstavah in kongresih, kjer je poročal o svojih bioloških poskusih s sadnim drevjem. Vzgojil je več sort jablan (med njimi leta 1967 priznani priolov delišes) in objavil več kot 250 strokovnih prispevkov ter vrsto samostojnih publikacij in učbenikov.
Keywords:
pokopališče Pobrežje
maribor
Park spominov
Josip Priol
sadjarstvo
Priolov delišes

Other points at Maribor 1918

Linked guides, points, images, videos, ...