SYMBOLS Stories of cultural life.

Poklicni simboli na pokopališču Pobrežje

Simboli, zanimivi kot znaki stroke in zaradi pomena za mesto Maribor

Ta tematska pot sledi poklicnim vizualnim simbolom. Izbrali smo simbole tistih poklicev, ki so odigrali vidno vlogo pri razvoju mesta Maribor in bogatili njegov kulturni utrip.

To so gotovo železničar, arhitekt, pravnik, pesnik in pisatelj, zgodovinar, ing. strojništva, mizar, kovač, znanstvenik in čebelar, dirigent, enolog, kipar, telovadec-olimpijec in slikar. Našteti poklici in njihovi simboli so postavljeni v kontekst določenega zgodovinskega obdobja mesta in predstavljeni iz vidika vloge, ki so jo odigrali pri razvoju le-tega.

V tem okvirju se nam skozi potep razkrivajoosebne zgodbe pokojnikov ter njihov prispevek mestu in svetu.

Keywords:
maribor
pokopališče Pobrežje

Points at Poklicni simboli na pokopališču Pobrežje

Linked guides, points, images, videos, ...