SYMBOLS Stories of cultural life.

Predel muslimanskih grobov


Muslimansko pokopališče

Islamska skupnost v Mariboru, na čelu s takratnim imamom, je konec 80ih let izrazila željo po dostojnem pokopu pokojnikov glede na njihovo vero in običaje. Takratni direktor Pogrebnega podjetja Maribor, Franci Podrekar, je zamisel sprejel in leta 1990 je občina dala soglasje za izvedbo projekta. Na območju pokopališča Dobrava je tako nastalo prvo islamsko pokopališče v Sloveniji.

Oblikovanje muslimanskega pokopališča
Zaradi določenih posebnosti pri muslimanskih pokopališčih je pri oblikovanju tega dela pokopališča sodelovala Islamska skupnost. Ena od takih posebnosti je, da je za enega pokojnika predvideno eno grobno mesto, saj vera ne dovoljuje skupinskih družinskih grobnic.

Širitev muslimanskega pokopališča
V letu 2014 je bil pripravljen načrt širitve islamskega dela pokopališča, saj je število teh pokopov zelo naraslo. Predvideno je, da bo po izpeljavi projekta povečano muslimansko pokopališče zadostovalo za pokope naslednjih 10 let.
Keywords:
predel muslimanskih grobov
islam
pokopališče Dobrava
maribor
Slovenija

Other points at Pokopališče Dobrava (Maribor, Slovenija)

Linked guides, points, images, videos, ...