SYMBOLS Stories of cultural life.

Rudolf Maister (1874 - 1934)

General Rudolf Maister je bil rojen v Kamniku leta 1874. Izobrazbo si je pridobil na vojaških šolah v tedanji Avstro-Ogrski državi. Konec prve svetovne vojne je pričakal kot major. S hitro mobilizacijo je ustanovil slovensko vojsko in razorožil nemške oddelke v Mariboru. S svojim odločnim nastopom je omogočil, da je Maribor ostal slovenski. Velike zasluge ima tudi pri bojih za slovensko severno mejo.

Vojaško kariero je končal z upokojitvijo leta 1923. Tedaj se je posvetil kulturnemu delovanju in izdal pesniško zbirko Kitica mojih.

Umrl je leta 1934. Mariborčani so mu postavili spomenik na po njem poimenovanem trgu generala Maistra.
Keywords:
pokopališče Pobrežje
maribor
Park spominov
Rudolf Maister
general
borec za severno mejo

Other points at Park spominov Pobrežje

Linked guides, points, images, videos, ...