SYMBOLS Stories of cultural life.

Grobno polje za raztros pepela


Raztros pepela lahko v Mariboru izvedemo na pokopališču Dobrava, kjer je urejena posebna tratna površina, namenjena raztrosu pepela umrlih. Taka oblika pokopa je na grobnem polju za raztros pepela možna že od ustanovitve pokopališča Dobrava leta 1985, vendar je bil prvi raztros izveden šele leta 1989.


Prenova grobnega polja za raztros pepela
Leta 2012 je bila izvedena krajinsko-arhitekturna prenova grobnega polja za raztros pepela na Dobravi. Projekt je zasnoval krajinski arhitekt mag. Niko Stare. Na željo občanov se je na področju za raztros pepela uredil prostor z obeležjem, na katerega se lahko zapišejo imena pokojnikov. 

Grobno polje za raztros pepela je tako danes razdeljeno na dva dela in sicer na področje za raztros pepela z obeležjem in področje anonimnih pokopov. V obeh primerih so pokojni zavedeni v evidenci o umrlih, ki so pokopani na pokopališču.
Keywords:
grobno polje
raztros pepela
pokopališče Dobrava
maribor
Slovenija

Other points at Pokopališče Dobrava (Maribor, Slovenija)

Linked guides, points, images, videos, ...