SYMBOLS Stories of cultural life.

Pesnik in borec za severno mejo

Izobrazbo si je pridobil na vojaških šolah v tedanji Avstro-Ogrski državi. Konec prve svetovne vojne je pričakal kot major. S hitro mobilizacijo je ustanovil slovensko vojsko in razorožil nemške oddelke v Mariboru. S svojim odločnim nastopom je omogočil, da je Maribor ostal slovenski. Velike zasluge ima tudi pri bojih za slovensko severno mejo.

Vojaško kariero je končal z upokojitvijo leta 1923. Tedaj se je posvetil kulturnemu delovanju in izdal pesniško zbirko Kitica mojih.

Umrl je leta 1934. Mariborčani so mu postavili spomenik na po njem poimenovanem trgu.
Keywords:
pokopališče Pobrežje
maribor
Park spominov
Rudolf Maister
general
borec za severno mejo

Other points at Maribor 1918

Linked guides, points, images, videos, ...