SYMBOLS Stories of cultural life.

Grobnica padlih vojakov v 1. svetovni vojni

Območje Maribora je bilo v obeh svetovnih vojnah močno zaznamovano kot strateško pomembna točka, za katero so se bojevali različni narodi.

Pred začetkom 1. svetovne vojne je Maribor bil del tedanje Avstroogrske monarhije. Slovenski vojaki so služili v različnih polkih avstro-ogrske armade in so poleti 1914 kot del 3. armadnega korpusa večinoma odšli na vzhodno bojišče proti Rusiji.

Med prvo svetovno vojno so na mestnem pokopališču pokopali okoli tisoč padlih vojakov - Slovencev, Avstrijcev, Nemcev, Rusov in Italijanov (leta 1933 so izkopali ostanke 119 italijanskih vojnih ujetnikov in jih prenesli v Italijo).

Leta 1932 so za vse padle vojake pokopane na pobreškem pokopališču uredili skupno grobnico, v katero so prenesli ostanke 954 vojakov, ki so bili pokopani na različnih koncih pokopališča.

Viri:
Muzej novejše zgodovine: http://www.muzej-nz.si/sl/pages.php?id_meni=69&id=18
Keywords:
pokopališče Pobrežje
maribor
Park spominov
Grobnica padlih vojakov v 1. svetovni vojni
1. svetovna vojna

Other points at Park spominov Pobrežje

Linked guides, points, images, videos, ...