SYMBOLS Stories of cultural life.

Pavel Turner (1842-1924)

Humanist dr. Pavel Turner se je rodil 21. januarja 1842. Kot gimnazijec je pripadal aktivnemu krogu Slovanske čitalnice, prvega slovenskega narodnostnega društva v Mariboru. Po promociji doktorata v Strasbourgu leta 1873 je služboval kot domači učitelj v Budimpešti, na Dunaju in v Angliji, kjer se je seznanil z mnogimi pisatelji in državniki. Veljal je za enega najbolj izobraženih Slovencev tistega časa.

Leta 1903 se je vrnil v Maribor, kjer so se na njegovem posestvu pod Kalvarijo zbirali intelektualci. Bil je mecen številnim slovenskim dijakom, študentom in umetnikom. Leta 1924 je svoje premoženje zapustil za štipendije tedaj ustanovljeni ljubljanski univerzi (Turnerjeva štipendija), bogato knjižnico pa Zgodovinskemu društvu Maribor.

Njegov doprsni kip krasi avenijo velikanov pred rektoratom Univerze v Mariboru. Poleg tega je po njem poimenovana ena izmed dvoran v kongresnem centru Habakuk.
Keywords:
pokopališče Pobrežje
maribor
Park spominov
Pavel Turner
publicist
vzgojitelj

Other points at Park spominov Pobrežje

Linked guides, points, images, videos, ...