SYMBOLS Stories of cultural life.

Ploech

Autor građevine: Filibert Bazarig.
Autor skulpture: Spava Ivan Rendić, 1887.

Monumentalna neorenesansna građevina velikih visinskih i tlocrtnih gabarita, smještena je na prostranom platou dijagonalno slaganih ploča, te ograđena niskom profiliranom metalnom ogradom majstora Matea Dujmića.

Ulaz u grobnicu zatvaraju bogato profilirane metalne vratnice istog majstora. Glavno pročelje raščlanjeno je vodoravnim kaneliranim klesancima, s monumentalnim, lučno zasvođenim portalom s polustupovima. Unutar lučnog portala je još jedan zid sa pravokutnim ulazom pravilnih linija i neorenesansnog arhitrava s natpisom vlasnika. Veliki stupovi visokih baza i cvjetnih kapitela nose završni arhitrav ukrašen metopama.

Ostala su pročelja puno kameno ziđe naglašenih vodoravnih utora s masivnim profiliranim krovnim vijenacem. Unutrašnjost kapele sadrži osam ukopnih niša koje završavaju vijencem slijepih arkada na kojem sjedi kamena skulptura I. Rendića Spava, a prikazuje anđela s prstom na ustima i zaspalim djetetom u krilu.

Keywords:
Kozala
arch
angels symbol
Children
gate
angel
baby

Other points at Značajni umjetnički radovi na groblju Kozala

Linked guides, points, images, videos, ...