SYMBOLS Stories of cultural life.

Manasteriotti

Autor građevine i skulptura: Ivan Rendić, 1894.

Građevina se sastoji od kripte u koju se silazi dvokrakim stepeništem i mauzoleja pravokutnog tlocrta, položenog na zakošenoj kamenoj bazi kojoj se prilazi također dvokrakim stepeništem.

Objekt mauzoleja izrazito je raskošno ukrašen arhitektonskim elementima egipatskih stilskih odlika (stupovi, kapiteli, baze, arhitravi, vijenci, ulazi i kupola). Ista obilježja ima i unutrašnjost koja je u cijelosti oslikana (fresco tehnika) egipatskim i kršćanskim motivima živih boja. Oltar i poprsje Isusa Krista smješteni u mauzoleju izvedeni su reljefno u bijelom mramoru.

Keywords:
Kozala
rijeka
Manasteriotti
latin cross
jesus
egypt

Other points at Značajni umjetnički radovi na groblju Kozala

Linked guides, points, images, videos, ...