SYMBOLS Stories of cultural life.

MATKOVIĆ VINKO (1911.-1973.)

Sin kamenoresca Rudolfa. Studij kiparstva završio 1935. na Umjetničkoj akademiji u Zagrebu, u klasi Frana Kršinića i Rudolfa Valdeca. Nakon rata preuzeo je očevu kiparsku radionicu.

Vrstan realist, tražen već od samog kraja rata, a njegovo najplodnije razdoblje u kontekstu javnih narudžbi bilo je od 1949. do 1965.

Uzore je nalazio u egipatskoj, grčkoj i rimskoj umjetnosti, ali i umjetnosti 20. stoljeća. Bavio se isključivo portretiranjem i izradom spomeničke plastike.

Autor je brojnih spomenika NOB-u u Istri, Rijeci i Kvarneru, a najpoznatije mu je djelo Spomenik oslobođenja na Delti u Rijeci (1955).

Lokacija grobnog mjesta: TRSAT (B-1-31)

Keywords:
Vinko Matković
rijeka
wdec 2022
groblje Trsat
hrvatska
Grobna mjesta umjetnika

Other points at Grobna mjesta umjetnika na grobljima u Rijeci

Linked guides, points, images, videos, ...