SYMBOLS Stories of cultural life.

Fumi

Autor mauzoleja: Ivan Rendić, 1900.

Zemljani grob u okviru od sivog kirmenjaka.

Izgled mauzoleja

Veći dio zemljane površine prekriva armirano-betonska poklopnica s kamenom vazom u obliku kvadra, ukrašenom ornamentalnim frizom. Na postament u obliku sarkofaga, sa secesijskim mutulima i gutama na bočnim lezenama i natpisnim poljem u sredini, postavljen je mramorni spomenik.

Bradati muškarac srednjih godina, u desnom profilu, u kaputu i prsluku sjedi, s nogom prebačenom preko noge. U lijevoj ruci, oslonjenoj na koljeno, paleta, a desna je skrivena iza križa, palmine grane i cvjetnog vijenca položenih pred njega. Iza otkrivenog zastora, u mramornom okviru, portret žene izveden u mozaiku. Crnim slovima ispisan epitaf smješten je na zaglađenu površinu u predjelu slikarevih nogu.

O Fumi Giovanniju

Fumi Giovanni (Venezia, 1849.- Rijeka, 1900.), slikar i restaurator. Od 1886. godine živio je u Rijeci. Izveo je niz dekoracija na i u zgradama (Filodrammatica, Hotel Europa), oltarnih pala (Vela crikva, Sv. Jerolim, Kapucinska crkva), portreta, pejzaža, marina i drugo.

Prijateljstvu s Ivanom Rendićem dugujemo ovu grobnicu, koja prikazuje Fumija pri izradi portreta svoje žene.

Keywords:
rijeka
Kozala
KD Kozala
groblje Kozala
Fumi
vase
sarcophagus
man
cross
palm branch
flowers
Wreath
woman
mosaic

Other points at Značajni umjetnički radovi na groblju Kozala

Linked guides, points, images, videos, ...