SYMBOLS Stories of cultural life.

Andics

Autor građevine: nepoznato.

Betonska grobnica obložena mramornim pločama.

Poklopnica je sastavljena od tri kaskadno postavljene ploče. Stela postavljena na nisku bazu. Gotovo cijelu prednju stranu stele prekriva brončani reljef s poprsjem pokojnika i natpisom zdesna. Muškarac srednjih godina sa zašiljenim brcima, u građanskom odijelu. Lijevo od stele postavljen brončani stalak za vazu.

Pokojnici: Andics Barnaba (1877 – 1953).

Keywords:
rijeka
Kozala
KD Kozala
groblje Kozala
Andics
stele
relief

Other points at Značajni umjetnički radovi na groblju Kozala

Linked guides, points, images, videos, ...