SYMBOLS Stories of cultural life.

Prateći objekti

Na samom ulazu C.G.G. Drenova nalazi se objekt nekadašnje mrtvačnice koji se nakon uređenja i prenamjene čine koristi kao cvjećarnice, izložbeni prostor nadgrobnih ukrasa i info pult.

Prateće objekte groblja čini i sastavni dijelovi Centralnog objekta namijenjeni grobnom gospodarstvu.

Keywords:
rijeka
Drenova
groblje Drenova
prateći objekti
cvjećarnica
izložbeni prostor
info pult

Other points at Groblje Drenova

Linked guides, points, images, videos, ...