SYMBOLS Stories of cultural life.

Vio-Bakarčić

Autor cjeline: Giuseppe Dorigo, 1889.

Skulptura Ebe: Donato Bracaglia, Milano

Neogotički mauzolej se sastoji od kripte u koju se silazi stepenicama te gornjeg dijela smještenog na povišenom platou, kojem se prilazi dvokrakim stepeništem.

Uz tri nivoa platoa kompozicija je razvedena masivnim kamenim stepenicama s podestom. Središnji, reprezentativni dio čini baldahin kojeg nose crni mramorni stupovi s brončanim profiliranim kapitelima, ispod kojeg je žrtvenik, skulptura djevojke s vrčem ulja za lojanicu, prirodne veličine, te veliko brončano raspelo.

Baldahin je izveden u ružičastom mramoru, ukrašen ugaonim stupićima i profiliranim vijencima, a završava vrlo bogato ukrašenim arhitravom. Mauzolej je ograđen niskom metalnom ogradom koju drže metalni stupovi.

Keywords:
Kozala
rijeka
Vio-Bakarčić
altar
jar
female figure
woman

Other points at Značajni umjetnički radovi na groblju Kozala

Linked guides, points, images, videos, ...