SYMBOLS Stories of cultural life.

Gorup

Autor cjeline: Ivan Rendić, 1883.

Monumentalna građevina s dva arhitektonska korpusa: kripta s dvadeset i jednim ukopnim mjestom i kapela na povišenom platou do koje se dolazi dvokrakim stepeništem.

Likovno jedinstvo građevine uspostavljeno je u osi postavljenim ulazima u kriptu i kapelu, te krovne kupole. Kamene površine kapele su jednostavno obrađene, s naglašenim vodoravnim linijama crnog kamena. Minimalna primjena fasadne dekoracije (stupovi sa reljefnim kapitelima, reljefi četiri evangelista, profilirani vijenci, pleter i tekst) protuteža su raskošnoj unutrašnjosti.

Zidovi u građevini obrađeni su u mozaiku (prevladava zlatna boja) i inkrustaciji. Centralno postavljen kameni oltar prikazuje Uznesenje pokojnice na nebo sa članovima njene obitelji. Realistička snaga portreta obitelji i pokojnice, kao i prikaz pozadine (zalaz sunca na Kvarneru s Trsatskom kulom i crkvom Majke Božje) smatra se prekretnicom u stvaralačkom opusu I. Rendića.

Keywords:
Kozala
rijeka
Gorup
dome
jesus
mosaic
relief
four evangelists
altar
portrets
angel
evangelists
sunset

Other points at Značajni umjetnički radovi na groblju Kozala

Linked guides, points, images, videos, ...