SYMBOLS Stories of cultural life.

VILHAR BOŽENA (1906.-1991.)

Školovala se privatno kod značajnih slikara (M. Crnčić, Moretti-Zajc, Kirin, Vanka, Becić).

1932. kao 26-godišnja slikarica prilazi Klubu likovnih umjetnica i izlaže kao gost u Zagrebu i na Sušaku, da bi nakon 1933. kao članica Kluba izlagala u Zagrebu i Dubrovniku, Rumunjskoj, Jugoslaviji i Čehoslovačkoj.

Politički djeluje od 1941. u NOP-u i AFŽ-u Sušaka, a krajem 1944. priključila se kao slikarica partizanskim jedinicama u Gorskom kotaru bilježeći dokumentarnim crtežima život i likove boraca. 1945. u Crikvenici izlaže ratne radove zajedno s Belizarom Bahorićem i Zvonkom Carom.

U poraću aktivno se uključila u strukovne grupacije: Društvo likovnih umjetnika Talijana i Hrvata u Rijeci (preteču riječkoga ULUH-a), zatim u zagrebački ULUH, beogradski ULUS, te konačno u riječku podružnicu HDLU-a kao prva predsjednica. Izlagala je i samostalno (London, Kairo, Rijeka).

Godine 1974. otvorila prvu privatnu umjetničku galeriju u Rijeci.

Lokacija grobnog mjesta: TRSAT (E-8-81, niše)

Keywords:
Božena Vilhar
rijeka
wdec 2022
groblje Trsat
hrvatska
Grobna mjesta umjetnika

Other points at Grobna mjesta umjetnika na grobljima u Rijeci

Linked guides, points, images, videos, ...