SYMBOLS Stories of cultural life.

Thonhauser

Autor građevine: nepoznato.

Kameni spomenik kvadratnog tlocrta baze i postamenta, a oktogonalnog i kružnog u elevaciji.

Izgled grobnice

Na postamentu zasječenih uglova natpisi olovnim slovima. Nad postamentom, na profiliranoj oktogonalnoj bazi, stup s kamenim kraterom na vrhu. Oko kratera s brončanim drškama obavija se brončana zmija. Na bazi, oko stupa, raspoređene četiri kamene svjetiljke. O stup su oslonjeni križ s privezanom maslinovom granom i grana palme. Preko stupa odzada prebačeno je platno.

O obitelji Thonhauser

Jedna od ranijih pripadnica obitelji, grofica Ursula Thonhausen, je 12. siječnja 1634. godine zaviještala isusovcima cijelu Kastavsku gospoštiju s Veprincem i Mošćenicama. Udovica podiže grob suprugu Giuliu Thonhauser koji je umro 1894. godine, kasnijem pripadniku obitelji.

Keywords:
rijeka
Kozala
KD Kozala
groblje Kozala
Thonhauser
snake
lamps
cross
olive branch
palm branch

Other points at Značajni umjetnički radovi na groblju Kozala

Linked guides, points, images, videos, ...