SYMBOLS Stories of cultural life.

Crkvica svih svetih

Sagrađena je 1575. godine i služila je kao crkva naselja Drenova te bila ucrtana u austrijske karte iz 1748. godine kao Svi Sveti, a iz 1778. godine kao Cap. Sanctorum sve do izgradnje veće crkve Gospe Karmelske 1847. godine.

Izgubivši prvotnu namjenu crkvica propada, 1917. godine gubi zvona, ali izgradnjom i uređenjem novog Centralnog gradskog groblja Drenova ponovno se koristi, obnovljena je i svrsishodno uklopljena u novi ambijent.

Keywords:
Drenova
rijeka
Crkvica svih svetih

Other points at Groblje Drenova

Linked guides, points, images, videos, ...