SYMBOLS Stories of cultural life.

Volarić, Marač

Autor cjeline nepoznat.

Mauzolej razvedenog tlocrta s naglašenim ugaonim pilastrima ukrašenim korintskim stupovima. Na ovalnim prozorskim otvorima su vrlo lijepe rešetke od kovanog željeza.

Ulazni otvor glavnog pročelja uokviren je kaneliranim obrubom nad kojim je je u središtu kršćanski simbol. Masivni profilirani vijenac zaobljenih linija nosi isto krov prekriven bakrenim pločama, u čijem je povišenom središtu visoki višekutni tornjić s križem. U unutrašnosti je bakrena doprsna bista i veliki metalni okrugli poretretni reljef pokojnika.

Pokojnici:

  • Petar Marač sušački i riječki poduzetnik, investitor i trgovac nekretninama.
  • Milan Čalogović, građevinu studirao u Budimpešti. Profesor statike i mostogradnje. Vojni inžinjerski časnik, među osnivaćima Tehničkog fakulteta u Zagrebu. Projektirao zgrade carine, kapetanije i skladišta u luci Baroš.
Keywords:
Trsat
rijeka
Volarić, Marač
Christian symbol
Wreath
cross
statue
latin cross
circle
mosaic

Other points at Značajni umjetnički radovi na groblju Trsat

Linked guides, points, images, videos, ...