SYMBOLS Stories of cultural life.

Berti

Autor mauzoleja: Bruno Angheben, 1940-tih.

Modernistički mauzolej, tlocrta grčkog križa, građen je od blokova bijelog vapnenca. U zemljane kvadratne zone među krakovima smjestilo se po jedno stabalce crnogorice. Površine zidova su štokane, a površine portala na pročelju, slijepog luka na začelju te bočnih lučnih površina s prozorima, uglačane. Na ulazu se nalaze ukrasna vratašca od lijevane bronce.

Pred nišama bijela je mramorna menza na dva stupića od sivo zelenog mramora. Parter je obložen crnim i bijelim mramornim pločicama. Nad lukovima sa svih strana brončanim natpisnim slovima obiteljski je naziv i zazivi. Krov je u obliku dvije stube obložen bakrom na vrhu kojeg je križ s hastama na četiri strane.

Keywords:
Kozala
rijeka
Berti
cross
greek cross

Other points at Značajni umjetnički radovi na groblju Kozala

Linked guides, points, images, videos, ...