SYMBOLS Stories of cultural life.

Suppe

Autor cjeline nepoznat, 1870.

Neoklasicistička kapela većih tlocrtnih gabarita je izgrađena 1870. kao antički hram nad četiri stepenice, s četiri masivna dorska kanelirana polustupa na pročelju koji nose široki arhitrav bez ijednog ukrasnog elementa.

Krovni vijenac je na plitkim konzolama. Krov je uvučen, četveroslivan i na njegovu sljemenu smješten je kip Isusa, prirodne veličine, pogleda usmjerenog ka nebu. Bočna su pročelja razdijeljena plitkim polustupovima na tri polja, naglašenih vodoravnih utora. U prvom je polju prozor srpastog nadvoja i zatvoren profiliranom rešetkom.

Unutrašnjost kapele je djelomično obnovljena (novi ukopi), bez ukrasnih detalja i arhitektonskih elemenata s dvanaest niša.

Keywords:
Kozala
rijeka
statue
jesus

Other points at Značajni umjetnički radovi na groblju Kozala

Linked guides, points, images, videos, ...