SYMBOLS Stories of cultural life.

Ružić

Autor cjeline: Ivan Rendić.

Raskošno oblikovan mauzolej pravilnog tlocrta (kocka) s dvokrakim stepeništem, baldahinom i kriptom.

Izgrađen je od pravilno slaganih klesanaca sitno štokanih s dekorativnim elementima prepoznatljivog Rendićevog umjetničkog opusa. Na platou baznog dijela mauzoleja uzdiže se baldahin s obiljem dekorativnih elemenata i lunetama na sve četiri strane čije su površine bile ukrašene višebojnim mozaikom od koje je samo djelomično očuvana površina prema zapadu.

Unutar baldahina smještena je skulptura djevojke Credo (Vjera), prirodne veličine, koja sjedi na pravilnom bloku kamena bez ukrasa. U zagrljaju drži veći križ. Svod baldahina ukrašen je dobro očuvanim višebojnim mozaikom. Metalna ograda stepeništa i platoa je sastavni dio arhitekture. Njeno središnje oblikovanje podsjeća na stilizirano paunovo perje. Ulaz u kriptu je lučnog nadvoja sa stiliziranim palminim granama, volutama i cvjetovima.

Pokojnici:

  • Đuro Ružic st. veletrgovac kožom, posjednik i tvorničar kože. Investitor grobne kapele.
  • Ružić Đuro ml. je ekonomske studije završio u Londonu. Od 1929. do 1939. gradonačelnik Sušaka.Uspostavio 1936. zračnu linija Beč-Klagenfurt-Ljubljana-Sušak. Bio i lovni inspektor u Šumarskom inspektoratuSkupštine kotara Rijeka.
  • dr. Viktor Ružić Studirao pravo u Beču,Zagrebu i Grazu. Nakon diplomiranja (1916.) radi u uredu očeve veletrgovine, tajnik Narodne čitaonice riečke, tajnik odbora Narodnog vijeća SHS, odvjetnik, te kasniji ban Savske banovine.
  • ing. Viktor Ružić ml. bio je inženjer kemije i tehnolog, tehnički direktor u Tvornici papira u Rijeci.
Keywords:
Trsat
rijeka
Ružić
mosaic
woman
female figure
cross
peacock feathers
feathers
palm
palm branch
flowers
crosslet cross

Other points at Značajni umjetnički radovi na groblju Trsat

Linked guides, points, images, videos, ...