SYMBOLS Stories of cultural life.

Scarpa

Autor građevine nepoznat.
Autor skulpture: Nicolo Pasquanini, 1861.

Neogotički mauzolej je pravokutnog tlocrta. Profilirana baza, pročelje i završni vijenac izrađeni su od bijelog vapnenca, a ostali dijelovi zidani i ožbukani.

Na središnjem, rizalitno istaknutom i povišenom dijelu pročelja smješten je profilirani portal Tudor stila s dva visoka poligonalna stupa koji, visoko nad građevinom, završavaju fijalama. Natpisna ploča nad portalom flankirana je mramornim krilatim glavama anđela.

Na površinama bočno od portala panoi su s velikim inkrustiranim križevima od sivog pješčenjaka. Zone pod završnim vijencima su inkrustirane križevima i bordurama od crnog mramora. Nad završnim vijencem niz je stiliziranih križeva od lijevanog, crno obojanog željeza kao i ukrasna rešetka u zoni nadsvjetla na portalu.

U unutrašnjosti, pod prozorom u Tudor stilu s metalnim vratnicama, između dvije mramorne biste Pietra Sartoria i Pietra Scarpe kipara Nicolò-a Pasquaninija, nadgrobna je stela zaključena stiliziranim poklopcem sarkofaga. U parteru, među bočno postavljenim nišama dvije su nadgrobne ploče s natpisima ukrašene pejzažima i palminom granom.

Keywords:
Kozala
rijeka
Scarpa
angels
statue
sarcophagus
landscape
palm branch
palm
cross
crosslet cross

Other points at Značajni umjetnički radovi na groblju Kozala

Linked guides, points, images, videos, ...