SYMBOLS Stories of cultural life.

Dall’Asta-Mohovich

Autor cjeline: Ivan Rendić, 1899-1900.

Grobnica je napravljena od vapnenca. Dvokrako stubište vodi na podest pred kojim je skulptura u dnu kvadratne površine ograđene željeznom kovanom ogradom na profiliranim pilastrima.

Realistična mramorna skulptura (sjedeći lik Bogorodice u dugoj halji i maforionu) nalazi se na kamenoj bazi. Lijevom rukom oslanja se o tron, a desnom pažljivo podiže nago dijete, s namjerom da ga spusti na zemlju. Na bazi bočno od skulpture postamenti su s natpisima koji su ukrašeni vegetabilnim motivima.

Tron je bogato profiliran i ukrašen biljnim motivima. Na vrhu uglova naslona dvije su košarice s voćem. Središnja okomita zona naslona ukrašena je mozaikom od zlatnih, crvenih, zelenih, plavih i bijelih tesera. U sredini mozaika motiv je ruže na zlatnoj podlozi.

Grobnica sa željeznim vratašcima smještena je ispod platoa. Na vratima motiv križa te „A“ i „Ω“. Bočno, u zemlji ograđenoj zidovima od klesanaca s profilacijama, nasadi šimšira.

Keywords:
Kozala
rijeka
Dall’Asta-Mohovich
woman
female figure
chair
throne
baby
jesus
Virgin Mary
fruit basket
fruit
mosaic
rose
cross
alpha
omega

Other points at Značajni umjetnički radovi na groblju Kozala

Linked guides, points, images, videos, ...