SYMBOLS Stories of cultural life.

PAVEŠIĆ LJUBO - JUMBO (1919.-1994.)

Osmogodišnju školu je pohađao na Kukuljanovu, a gimnaziju na Sušaku. 1943. pridružuje se partizanima, gdje je 1944. sa suborcima napisao prve stihove.

Bio novinar u Primorskom vjesniku (1945.–47.) na Sušaku, Riječkom listu (1947.–54.), a potom u Bujama i Zagrebu. Mirovinu je dočekao na Radio Rijeci.

Početkom šezdesetih započinje pisati kratke humorističke crtice o Jurini i Franini pod pseudonimom Grge Ćakulice, uslijedile su humorističke emisije Mantinjada bez mužike, Mantinjada z mužikun i vrlo popularna Primorska poneštrica.

Kao pjesnik popularizirao je čakavštinu te su mu mnoge pjesme uglazbljene. Za MIK je napisao 18 pjesama, a među njima najpopularnija je Nebuloza.

Uredio je kanconijer čakavskih pjesnika između Učke i Velebita Besedi s kamika i z mora (1968.), napisao biografije pet narodnih heroja iz NOB-a, zbirke pjesama Mamina starina i Ne pozabi napisat, knjige zapisa, crtica i novela Pjesma na stratištu, I krv je tekla kršem i Na kamenu za kamen.

Lokacija grobnog mjestan: TRSAT (D-3-5)

Keywords:
Ljubo Pavešić
rijeka
wdec 2022
groblje Trsat
hrvatska
Grobna mjesta umjetnika

Other points at Grobna mjesta umjetnika na grobljima u Rijeci

Linked guides, points, images, videos, ...